Avís legal

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, «LOPD»), l’informem que les dades de caràcter personal de què disposem estan inscrits en un fitxer en l’Agència de Protecció de Dades. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD a la següent adreça de correu electrònic: info@cbsports.es